Copy SMS

Ինչ եք ցանկանում գնել այսօր՞

Մայ 21

Մտքեր.シシシ

                              Ով գիտե, ինչ է ապրում այս պահին սիրտս,ինչ է ծածուկ փայփայում ժպիտի տակ ,ինչից հագեցած, և ինչից է զուրկ,ոչ ոք էլ չգիտի ինչ կա իմ սրտում ,գուցե ցավից եմ ես անվերջ ժպտում .
6

5

2211