Copy SMS

Օգս 14

Ես որ ես չեմ...

Ողջույն` սա ես եմ, ավելի ճիշտ չէ, ես չեմ, ես այսպիսին չեմ, երևի սա այն հոգեվիճակն է, որ թափառում է իմ մեջ... Բայց հոգեվիճակը վաղուց պետք է հեռացած լիներ, իսկ նա կարծես տեղափոխվել է իմ մեջ ընդմիշտ... Այդ դեպքում ով եմ ես հիմա? Միթե ես այսպիսին եմ? Անտարբեր, դաժան, կարծես ամեն ինչ ինձ համար մեկ է,  ծայրաստիճան անվախ, սառը ամեն ինչի հանդեպ, ծածկամիտ... Ինչ է կատարվում ինձ հետ???... 

10

33

2096